Ilmoittaudu kesän intensiivikursseille ja valmennukseen! Klikkaa ja lue lisää.

Tapiolan Tenniksen valmennuksen säännöt

Vahvistaessaan paikan Tapiolan Tenniksen järjestämässä tennisvalmennuksessa, pelaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan seuraavia periaatteita:


1. Kausi

Valmennusta järjestetään vuosittain sisäpelikautena elokuusta kesäkuuhun (Tapiolan Tennispuiston ryhmät 15.8.–31.5. ja Esport Centerin ryhmät 1.8.–31.5. välillä). Sisäkausi jakaantuu syys- ja kevätkauteen. Valmennusta järjestetään koko sisäpelikauden ajan lukuun ottamatta joulun välipäiviä tai päiviä, jolloin hallit ovat kiinni. Tapiolan Tennis ilmoittaa poikkeuspäivät erikseen syksyn ja kevään osalta.

2. Oma harjoitusryhmä

Pelaajalle osoitetaan kauden alussa oma ryhmä, jonka harjoituksiin hänellä on oikeus osallistua. Ryhmät muodostetaan ennen kauden alkamista valmentajan ja valmennusvastaavan yhteistyönä. Ryhmän muodostamisessa ensisijaisena tavoitteena on saada kuhunkin ryhmään riittävän samantasoisia pelaajia.

Lähtökohtaisesti ryhmät ovat nelihenkisiä. Pelaajat voivat myös osallistua valmennukseen vuoroviikoin, jolloin molempia pelaajia laskutetaan 50% osuudella. Muunlaiset valmennusvuoron jakamiset tulee sopia valmennusvastaavan  kanssa.

Tapiolan Tennis ry:llä on oikeus tehdä muutoksia valmennusryhmien kokoonpanoon kesken pelikauden.

3. Valmennettavan poissaolot

Valmennettava sitoutuu toimintaan koko sisäpelikaudeksi (sekä syys- että kevätkausi). Pelaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää osallistumisensa valmennukseen syyskauden jälkeen, jos hän ilmoittaa poisjäännistään valmennusvastaavalle  viimeistään 15. marraskuuta.

Tapiolan Tennis käyttää Tennis Club -valmennusalustaa, jonka kautta pelaaja voi ennakkoon varastoida yksittäisen harjoituksen mikäli hän on estynyt tulemaan paikalle. Vuoron voi varastoida koska tahansa ennen harjoitusta. Kun pelaaja varastoi vuoronsa vähintään 48 tuntia ennen harjoitusta, hän saa aina kreditin käytettäväksi vapaana oleville varastoiduille harjoitusvuoroille, jotka ovat joko samaa tai yhtä alempaa tasoluokkaa kuin pelaajan oma taso. Jos vuoron varastoi lähempänä kuin 48 tuntia ennen harjoitusta, kreditin saa mikäli toinen pelaaja on ottanut kyseisen vuoron korvaustunnikseen. Korvaustunnin voi perua viimeistään 24 tuntia ennen tunnin alkua. 

Mikäli valmennettava loukkaantuu tai sairastuu, voidaan poissaolon aikaiset valmennusmaksut hyvittää loukkaantumisen tai sairastumisen todentavan lääkärintodistuksen ja siinä määritety ajanjakson perusteella. Lääkärintodistus tulee toimittaa vastuuvalmentajalle tai sähköpostitse osoitteeseen valmennus@tapiolantennis.fi.

Tapiolan Tenniksen hallitus voi myös hyväksyä erikseen anottaessa valmennuksen keskeyttämisen, jos valmennettava muuttaa vähintään 50 km päähän valmennuspaikasta.

Pelaajalla on velvollisuus varastoida harjoituksensa kun hän on poissa harjoituksista. Valmennettavalla on myös oikeus hankkia toinen pelaaja tilalleen sairaus- ja muissa poissaolotapauksissa edellyttäen, että sijaisen pelitaito on suunnilleen sama kuin valmennettavalla. Tällöin pelaajat sopivat korvauksista keskenään.

5. Valmentajien poissaolot

Jos valmentaja on sairastumisen tai muun syyn johdosta estynyt tulemaan valmennustunnille, pyrkii Tapiolan Tennis järjestämään sijaisvalmentajan. Jos tämä ei ole mahdollista, harjoittelevat valmennusryhmät itsenäisesti keskenään sopimallaan tavalla. Kentät ovat aina käytettävissä valmentajan poissaolosta huolimatta. Tapiolan Tennis korvaa valmentajan poissaolot hyvittämällä kyseisen valmennuskerran maksun osuuden.

6. Valmennusmaksut

Tapiolan Tennis ry laskuttaa valmennusmaksut erikseen syys- ja kevätkauden osalta, kumpikin kertalaskutuksena. Mahdolliset hyvitykset hyvitetään noin kuukauden sisällä valmennuskauden päättymisen jälkeen.

Valmennettava sitoutuu maksamaan valmennusmaksut kokonaisuudessaan laskun mukaisesti. Velvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka monta kertaa pelaaja on ollut paikalla harjoituksissa. Kohdassa 3 mainitut poikkeukselliset hyvitykset tulee valmennettavan anoa oma-aloitteisesti ja etukäteen.

7. Jäsenyys Tapiolan Tennis ry:ssä

Valmennusta järjestetään vain jäsenmaksun maksaneille Tapiolan Tennis ry:n jäsenille.

Henkilö, joka haluaa osallistua Tapiolan Tennis ry:n valmennukseen, mutta ei ole vielä seuran jäsen, tulee ennen harjoittelun aloittamista lähettää jäsenhakemuksensa.

8. Tiedotus

Valmennukseen liittyvistä asioista tiedotetaan seuran kotisivuilla tai jäsenille lähetettävissä uutiskirjeissä.